De basisfinanciering van het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen gebeurt vanuit publieke middelen, dus door de reguliere onderwijsbijdragen van de rijksoverheid. De extra kosten voor onderwijs aan hoogbegaafden worden gefinancierd via donaties, subsidies en andere extra inkomsten.

De Stichting Vrienden Onderwijs aan Hoogbegaafden in het Gooi (VOHG) heeft als doel om onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in het Gooi en omstreken in stand te houden en te bevorderen. De VOHG zorgt voor  materiële en financiële ondersteuning van dit type onderwijs.

Hier kunt u onze Statuten downloaden.

Beleidsplan

De stichting heeft als doelstelling het bevorderen en ondersteunen van voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in het Gooi. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden en andere middelen ten behoeven van het  (financieel) ondersteunen van het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in het Gooi. De Stichting ondersteunt momenteel de hoogbegaafden afdeling van de Comeniusschool in Naarden.

Beloningsbeleid

De bestuurders en/of andere beleidsbepalers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken kunnen door de stichting vergoed worden.

 

Bestuur:

Voorzitter – Sarah Kolk

Penningmeester – Judith van der Veen (06-27096427)

Secretaris: Schelto Korf

Secretariaat: de Lis 56, 1273CE, Huizen (06-34035146)

Bankrekeningnummer: NL25RABO0152256334 t.n.v. St. VOHG, Rabobank Huizen

KvK: 32157591 (download 2013mrt05 KvK )

RSIN: 821162652

Share