De basisfinanciering van het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen gebeurt vanuit publieke middelen, dus door de reguliere onderwijsbijdragen van de rijksoverheid. De extra kosten voor onderwijs aan hoogbegaafden moeten vooralsnog worden gefinancierd via donaties en subsidies of door ouders worden betaald.

De Stichting Vrienden Onderwijs aan van Hoogbegaafden in het Gooi (VOHG) heeft als doel om onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in het Gooi en omstreken te bevorderen en in stand te houden. Ze zorgt hierbij voor de materiële en financiële ondersteuning van dit type onderwijs.

Hier kunt u onze Statuten downloaden.

Beleidsplan

De stichting heeft als doelstelling het bevorderen en ondersteunen van voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in het Gooi. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden en andere middelen ten behoeven van het  (financieel) ondersteunen van het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in het Gooi. De Stichting ondersteunt momenteel de hoogbegaafden afdeling van de Openbare Basisschool Blaricum. De stichting tracht in het komende jaar de inkomsten uit sponsor activiteiten te vergroten.

Beloningsbeleid

De bestuurders en/of andere beleidsbepalers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken kunnen door de stichting vergoed worden.

Bestuur:

Voorzitter – Sarah Kolk

Penningmeester – Judith van der Veen (06-27096427)

Secretaris: Schelto Korf

Secretariaat: de Lis 56, 1273CE, Huizen (06-34035146)

Bankrekeningnummer: NL25RABO0152256334 t.n.v. St. VOHG, Rabobank Huizen

KvK: 32157591 (download 2013mrt05 KvK )

RSIN: 821162652

Share