De stichting Vrienden Onderwijs aan Hoogbegaafden in het Gooi (VOHG) is ondersteunend aan de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafden in het Gooi.

De bestuursfuncties van VOHG zijn onbezoldigd, afgezien van wat kosten voor bijvoorbeeld de website en de bankkosten komt bijna al het geld ten goede aan het hoogbegaafdenonderwijs! In 2013 is 99.3% van het alle uitgaven besteed aan het onderwijs, in 2012 was dat 99.4%.

Conform de eisen van de belastingdienst hebben wij de jaarcijfers gepubliceerd op onze site:

Financiële verantwoording over 2012

Financiële verantwoording over 2013

Financiële verantwoording over 2016

Financiële verantwoording over 2016-2017

Financiële verantwoording over 2017-2018

Financiële verantwoording over 2019-2020

Het bestuur heeft ook besloten een jaarlijkse kascontrole te laten uitvoeren door een tweetal ouders. Zodra dit is uitgevoerd wordt de conclusie van de controle ook gepubliceerd.

Indien u meer wilt weten over de financiële situatie van VOHG dan verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester, zie de Contact pagina.

Share