Welkom op de website van Stichting Vrienden Onderwijs aan Hoogbegaafden in het Gooi  (VOHG). Onze stichting is opgericht om het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in het Gooi te bevorderen en in stand te houden. Ze zorgt hierbij voor de materiële en financiële ondersteuning van dit type onderwijs. Wij zijn hiervoor hard op zoek naar sponsors die ons hierbij willen steunen.

 

Waarom speciaal onderwijs aan hoogbegaafde kinderen?

Hoogbegaafde kinderen hebben het toch alleen maar makkelijk op school? Ze kunnen toch goed leren dus waarom moet daar een speciale duurdere onderwijsvorm voor bestaan?

Uit de statistieken blijkt dat kinderen met een IQ van 130 of hoger, zich niet voldoende kunnen ontwikkelen binnen een onderwijssituatie die gericht is op een gemiddelde intelligentie. Ze gaan zich aanpassen aan het niveau en de manier van leren van hun groep (onderpresteren), verliezen veel van hun zelf verworven vaardigheden, vinden leren en school niet meer leuk, verliezen hun natuurlijke nieuwsgierigheid, gaan afwijkend gedrag vertonen en komen in een sociaal isolement. Een flink aantal krijgt psychosomatische klachten en sommigen komen zelfs tot suïcidaal gedrag. Andere kinderen gaan zo snel door de leerstof heen dat ze op 8 jarige leeftijd klaar zijn met de basisschool. De meeste kinderen kunnen dan nog niet doorstromen naar de middelbare school: cognitief misschien wel maar sociaal gezien is het echt ongewenst: het blijven 8 jarige kinderen.

 

Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in de regio Gooi en omstreken

Voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in het Gooi en omstreken wordt sinds 2010 verzorgd door een afdeling binnen de stichting Talent Primair. Het onderwijs wordt gegeven op de Openbare Basisschool Blaricum (OBB). Het team van de OBB biedt de hoogbegaafde leerlingen de ruimte om zichzelf te mogen zijn en te ontwikkelen. Elke hoogbegaafde leerling is uniek, waarbij hun eigenschappen onderling erg kunnen verschillen en soms zelf tegengesteld zijn. Hierdoor hebben deze leerlingen specifieke onderwijsbehoeftes waar door een gespecialiseerd HB leerkrachten-team aandacht aan wordt gegeven. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen de hoeveelheid in aanbod van wettelijk verplichte leerstof en de individuele leerbehoeftes. Ouders van hoogbegaafde kinderen kiezen bewust voor de school vanwege het specifieke onderwijsaanbod en de visie op het gebied van onderwijs voor hoogbegaafden. Indien u hier meer over wilt weten, dan kunt u meer informatie vinden op de website van de school.

Share