Welkom op de website van Stichting Vrienden Onderwijs aan Hoogbegaafden in het Gooi (VOHG). Onze stichting is opgericht om het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in het Gooi in stand te houden en te bevorderen. De VOHG zorgt hierbij voor materiële en financiële ondersteuning van dit type onderwijs.

 

Waarom speciaal onderwijs aan hoogbegaafde kinderen?

Uit statistieken blijkt, dat hoogbegaafde kinderen zich vaak niet voldoende kunnen ontwikkelen binnen regulier onderwijs. Vaak passen ze zich aan aan het niveau en de manier van leren van de groep (onderpresteren), waardoor ze leren en school uiteindelijk niet leuk meer vinden. Kinderen kunnen ook veel hun natuurlijke nieuwsgierigheid en hun zelf verworven vaardigheden verliezen. Ook kunnen ze afwijkend gedrag vertonen en in een sociaal isolement terecht komen. Een deel van de kinderen krijgt ook psychosomatische klachten zoals faalangst, stress, hyperactiviteit, buikpijn en / of depressie. Sommige kinderen gaan zo snel door de leerstof heen dat ze op zeer jonge leeftijd klaar zijn met de basisschool. De meeste van die kinderen stromen niet makkelijk door naar de middelbare school. Cognitief kan dat misschien wel, maar sociaal gezien hebben ze weinig aansluiting in een brugklas.

 

Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in de regio Gooi en omstreken

Voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in het Gooi en omstreken wordt sinds 2010 verzorgd door een afdeling binnen de stichting Talent Primair. Het onderwijs wordt gegeven op de Comeniusschool in Naarden. Het team van de Comeniusschool biedt de hoogbegaafde leerlingen de ruimte om zichzelf te mogen zijn en te ontwikkelen. Elke hoogbegaafde leerling is uniek en de eigenschappen van kinderen kunnen erg verschillen en soms zelf tegengesteld zijn. Hierdoor hebben deze leerlingen specifieke onderwijsbehoeftes, waar door een gespecialiseerd HB leerkrachten-team aandacht aan wordt gegeven. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen de hoeveelheid in aanbod van wettelijk verplichte leerstof en de individuele leerbehoeftes. Ouders van hoogbegaafde kinderen kiezen bewust voor de school vanwege het specifieke onderwijsaanbod en de visie op het gebied van onderwijs voor hoogbegaafden. Indien u hier meer over wilt weten, dan kunt u meer informatie vinden op de website van de school.

 

Bol.com Algemeen

 

 

Share